Reply To: Battle Royale 1 có gì mà được ca ngợi đến thế .

#92058
admin
Keymaster

    th coi lướt thì có .Ý tui không phải là bắt nhiều lớp rồi mỗi lớp một cuộc tàn sát .Mà là nhiều lớp tham gia vào một cuộc tàn sát chung .Nhiều đứa chém giết nhau mới sướng .Chứ 42 còn ít quá .Nếu có 420 đứa trên một hòn đảo thì hay hơn nhiều .

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar