Reply To: Battle Royale 1 có gì mà được ca ngợi đến thế .

#92060
admin
Keymaster

    Phim này không có ra phần 3 đâu .Lẽ ra nó còn không ra phần 2 nữa do lão đạo diễn phần 1 chầu trời rồi .Phần 2 là do con trai ổng làm .Không ngờ làm dở quá nên thôi ,ngừng lại.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar