Reply To: Tiếp tục offline HN lần 3 (hehe)

#92072
nguyen_anh
Participant

  Danh sách họp offline lần 3 :

  1. thiên_thach_lua36

  2. chocolateguy

  3. twobeds

  4. hellostranger

  5. thuy_vu

  6. bạn thuy_vu

  7. bạn TTL (số 1)

  8. bạn TTL (số 2)

  9. bạn TTL (bạn Hoàng )

  10. bạn nguyen_anh ( Ngọc )

  Đông đấy chứ

  Theo đúng lời Choco lần này mỗi người dẫn theo 1 bạn thân và chúng ta sẽ đi….ăn lẩu.

  Hẹn mọi người đúng lúc đúng chỗ nhé

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar