Reply To: Xin chào – Cảm ơn – Tạm biệt

#92364
ba_tien_ket
Participant

  3 phần đó có tên như vậy là người ta đặt theo bối cảnh xảy ra chuyện tình.

  Câu chuyện tình thứ 1 xảy ra ở Tokyo, câu chuyện thứ 2 ở Đài Bắc, câu chuyện thứ 3 ở Thượng Hải.

  Câu chuyện thứ 3 trong film nầy cũng khiến két nhớ đến film “Love, so divine” (Mật mã tình yêu)..

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar