Reply To: Đề án xây dựng Chi hội Moviesboom Hà Nội

#92569
mufaha
Participant

  hahA! Hoành Tráng ta!

  Thấy bumers ngoài HN lèo tèo có mí người mà làm oai gê! Chừng nào thành công nhớ công bố cho mọi người mừng!

  TP thì đông đó, nhưng ai xũng bận bịu. lâu họp nhóm thân thân 8 là dzui ồi Thêmca 1i hội cbc đi coi free sướng

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar