Reply To: Đề án xây dựng Chi hội Moviesboom Hà Nội

#92573
hellostranger
Participant

    Cái ý tưởng của chị Mailka xem chừng nói hết lòng mọi người đấy. Tù giờ đến lần họp tới, mọi người cố gáng nghĩ ra các ý tưởng đống góp cho Hội MB HN nhé, mỗi người (ít nhất) một ý tưởng, nhưng ai cũng phải có đấy nhé. Ah, mọi người nhớ nghĩ cái tên cho MB HN sao cho thật cá tính nhé (nhất là câu khẩu hiệu ấy). Mong sao ý tưởng này sẽ dần dần được triển khai ra thực tế. Bravo!!!

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar