Reply To: chỉ giùm cách load OST trên mạng đi!

#92626
ba_tien_ket
Participant

    chị click chuột phải vô, chọn dòng save target as…rùi chọn chỗ trên ámy để lưu vào…Vậy là xong

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar