Reply To: Nhảm nhí về Báo chí và phim Việt Nam một tí

#95451
ara
Participant

    “Nếu đi xem phim chỉ để ngó mông, sẽ thấy mông. Nếu đi xem phim để thấy phim, sẽ thấy phim.”

    Tui thích câu này

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar