Reply To: Nhảm nhí về Báo chí và phim Việt Nam một tí

#95475
for_you
Participant

    àh,còn bác ả nì.Nghệ thuật là một định nghĩa cực kì trừu tượng,ai mún hiểu sao thì hiểu.Nói chung có thể hiểu ngắn gọn vậy:nó là thứ mà mình thấy ko chướng mắt (có thể đẹp) còn việc người khác nhìn nó ra sao thì..ai mà biết được và ai mà care làm gì..Nghệ thuật í bác…

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar