Reply To: Ngày mai 10/1 phát sóng “39 độ yêu”

#95889
steel
Participant

    Thử xem hết tập đầu tiên (cũng chẳng biết là bao nhiêu phút?) và không hiểu gì hết????? Chỉ thấy 1 chàng và 1 nàng, nói nhăng nhít mấy câu vô nghĩa, chay lăng quănng qua lại rồi hết! Hỏi vậy có điên ko?

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar