Reply To: Ngày mai 10/1 phát sóng “39 độ yêu”

#95897
iloveken
Participant

    mình cũng thấy diễn xuất của Đ Y Nhung cỏn nhiều hạn chế chưa hay như nhân vật của cổ …

    Bình Minh thì diễn được có nét bí hiểm …

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar