Reply To: Teaser – trailer Hồn Trương Ba, da hàng thịt

#96147
agent_smith
Participant

  TỔNG KẾT

  Không phải phim gia đình [http://s6.yousendit.com/d.aspx?id=3…]

  Không phải phim tình cảm [http://s9.yousendit.com/d.aspx?id=2…]

  Không phải phim hình sự [http://s15.yousendit.com/d.aspx?id=…]

  Không phải phim chiến tranh [http://s14.yousendit.com/d.aspx?id=…]

  Không phải phim hành động [http://s6.yousendit.com/d.aspx?id=1…]

  Không phải phim tâm lý [http://s14.yousendit.com/d.aspx?id=…]

  Không phải phim kinh dị [http://s15.yousendit.com/d.aspx?id=…]

  Không phải phim võ hiệp [http://s14.yousendit.com/d.aspx?id=…]

  Xem xong, mọi người bình chọn cái nào ấn tượng nhất, dzui nhất, dở nhất, nhảm nhất hen

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar