Reply To: Teaser – trailer Hồn Trương Ba, da hàng thịt

#96152
hai_tram_nam_muoi
Participant

    Đúng là teaser tình cảm xem có cảm xúc, nhạc lồng lại hay. Mình chọn cho cái tình cảm, còn ngòai ra, mấy teaser khác cũng được, nhưng cái teaser phim hành động thì không hấp dẫn. Teaser phim chiến tranh thì chỉ đựơc một cảnh nổ bom ở trại tâm thần edit lại nhiều lần, nếu có thêm một vài đọan khác thì tốt hơn.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar