Reply To: Nhảm tí về Hôn Kiểu Hàn

#97523
tutankhamen
Participant

    nhẹ nhàng khác chán ngắt, nhẹ nhàng là kiss từ tốn nhưng vẫn có hồn (hôn cũng có hồn ) còn ở đây nó cứ trơ như tượng đá, như khúc gỗ, như bức tường,… tóm lại kê mặt vô và để im (từ từ ngủ luôn), thử hỏi đây gọi là chán hay nhẹ nhàng đê

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar