Reply To: Nối tên diễn viên – Phần 2

#99824
khanh_tran
Participant

  lại phạm luật

  “tên dv Tây Phương và Châu Á sẽ sen kẽ nhau, nói nôm na là 1 tên Tây Phương thì sẽ tới 1 tên Châu Á rồi lại 1 tên Tây Phương. Tên dv Châu Á có thễ là HQ, VN, TQ, NB, … “

  Hùng Thuận

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar