The Orphanage

2007-12-30
R
110
, ,
Đạo diễn
Juan Antonio Bayona
Diễn viên
Belén Rueda, Fernando Cayo, Geraldine Chaplin, Montserrat Carulla

Sau nhiều năm xa cách, một người đàn bà nọ quyết định trở về ngôi nhà cũ nơi cô lớn lên và biến ngôi nhà ấy thành một trại tế bần. Cũng từ lúc ấy, đứa con trai của cô bắt đầu kết bạn với…những kẻ vô hình.
—yg—