Hà Nội 12 ngày đêm dự LHP lịch sử quốc tế


Posted

in

by

Comments

One response to “Hà Nội 12 ngày đêm dự LHP lịch sử quốc tế”

  1. uno Avatar
    uno

    Bùn quá… “Thông qua bộ phim, người xem cũng sẽ hiểu rõ hơn nghệ thuật làm phim cổ điển, vốn được coi là thế mạnh của VN”

    Đọc sao mà thấy xót cả lòng..

Leave a Reply