Huy động vốn liên doanh và vốn tư nhân để sản xuất phim

Bộ Văn hóa Thông tin cho biết Nhà nước cho phép huy động vốn liên doanh, vốn tư nhân và vốn cổ đông vào ngành sản xuất phim, nâng dần tỷ trọng vốn làm phim của các cơ quan, tổ chức xã hội và của tư nhân.

Đối với khu vực sản xuất phim, Nhà nước sẽ trang bị đồng bộ thiết bị làm phim hiện đại cho các doanh nghiệp điện ảnh Nhà nước, trung tâm kỹ thuật điện ảnh, đưa tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm điện ảnh VN đạt mức trung bình của thế giới.

Nhà nước cũng khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật ngành điện ảnh. Vốn xây dựng hoặc nâng cấp rạp chiếu phim sẽ được huy động chủ yếu từ vốn liên doanh, vốn cổ đông và vốn tư nhân.

Những mục tiêu đến năm 2010:

– Đạt 80% phim truyện VN sản xuất có âm thanh lập thể và tỷ lệ phim hoạt hình làm bằng thiết bị vi tính đạt trên 50%,

– Phim nước ngoài nhập về chiếu ở rạp được làm phụ đề hoặc lồng tiếng thay cho thuyết minh như hiện nay

– Khoảng 1/3 phim truyện nhựa chiếu ở rạp là phim VN

– Mỗii tháng phát hành 2 phim phổ biến khoa học

– 3 phim hoạt hình và 2 chương trình băng đĩa lồng thuyết minh tiếng dân tộc phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số

– Hoàn thành nâng cấp 115 rạp chiếu phim hiện có và xây dựng các cụm rạp hiện đại tại các thành phố, trong đó có 2/3 số rạp được trang bị máy chiếu âm thanh lập thể.

– Xúc tiến việc thành lập Công ty điện ảnh khép kín để từ đó thành lập Tổng công ty điện ảnh bao gồm các hãng phim và các công ty chiếu bóng.

(Theo TTXVN)


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply