Kim Hee Sun tới Nhật quảng bá cho bộ phim Bản tình ca buồn

link]


Posted

in

by

Comments

One response to “Kim Hee Sun tới Nhật quảng bá cho bộ phim Bản tình ca buồn

  1. lovesangwoo Avatar
    lovesangwoo

    Bản tình ca buồn, sao lại là Bản tình ca mùa đông, viết lộn rồi

Leave a Reply