Lý Á Bằng sắp được làm cha


Posted

in

by

Comments

2 responses to “Lý Á Bằng sắp được làm cha”

  1. tram16 Avatar
    tram16

    Mừng cho 2 người đó.Nhưng tui thấy Lý Á Bằng hợp với Châu Tấn hơn.Hìng như Vương Phi lớn hơn anh Lý phai không?Thôi như vậy là đẹp rùi

  2. kitafann Avatar
    kitafann

    đúng là hết ý luôn. Chưa bao giờ nghe cô ấy hát không biết hát hay không nhưng chuyện tình cảm thì rắc rối quá.

Leave a Reply