Phim VN phải đạt ít nhất 20% số buổi chiếu tại rạp

TT – Tỉ lệ số buổi chiếu phim truyện VN bảo đảm đạt ít nhất 20% so với tổng số buổi chiếu tại rạp. Phim VN phải được chiếu vào khoảng thời gian từ 18g-22g trong ngày, ngoài ra còn có thể chiếu vào các giờ khác.

Trên hệ thống truyền hình, tỉ lệ thời lượng phát sóng phim truyện VN của mỗi đài truyền hình đạt ít nhất 30% so với tổng thời lượng phát sóng phim. Đối với phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, thời lượng phát sóng phải đạt ít nhất 5% so với tổng số thời lượng phát sóng phim. Các qui định trên nằm trong nghị định 96 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện ảnh vừa ban hành.

Các rạp cũng phải chiếu phim VN trong các đợt phim kỷ niệm ngày lễ của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại theo qui định của Bộ Văn hóa – thông tin. 

Theo website Chính phủ

 http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=205356&ChannelID=10


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply