Quy hoạch phát triển ngành điện ảnh đến năm 2010

Theo quy hoạch mà Bộ Văn hoá – Thông tin vừa trình Chính phủ, đến năm 2010, 1/3 phim truyện nhựa chiếu ở rạp là phim Việt Nam, mỗi tháng có 2 phim phổ biến khoa học, 3 phim hoạt hình được phát hành và 2 chương trình băng đĩa lồng thuyết minh tiếng dân tộc phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với khu vực sản xuất phim, các doanh nghiệp điện ảnh Nhà nước sẽ được trang bị đồng bộ thiết bị làm phim hiện đại. Các hãng phim thì được đầu tư thiết bị tiền kỳ, đảm bảo đủ điều kiện để sản xuất phim bản đầu âm thanh lập thể. Hai trung tâm kỹ thuật điện ảnh sẽ được hoàn thành đầu tư chiều sâu thiết bị in tráng và thu thanh hậu kỳ. Dự kiến, 80% phim truyện Việt Nam sản xuất có âm thanh lập thể. Phim nước ngoài nhập về chiếu ở rạp được làm phụ đề hoặc lồng tiếng thay cho thuyết minh như hiện nay. Tỷ lệ phim hoạt hình làm bằng thiết bị vi tính đạt từ 50% trở lên.

Đối với khu vực phổ biến phim, vốn xây dựng, cải tạo rạp chủ yếu sẽ huy động vốn liên doanh, vốn cổ đông và vốn tư nhân, tập trung nâng cấp các rạp hiện có với số lượng 115 rạp vào năm 2010. Các thành phố lớn sẽ được xây dựng các cụm rạp hiện đại sử dụng nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư. 2/3 số rạp được trang bị máy chiếu âm thanh lập thể. Tiếp tục đầu tư máy video 100 inch cho 500 đội chiếu bóng lưu động phục vụ đồng bào nông thôn, nhất là các vùng miền núi khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Hằng năm, nhập từ 60 đến 70 phim và xuất khẩu 25% phim Việt Nam sản xuất ra nước ngoài, giảm số lượng nhập băng hình, từng bước xoá bỏ việc độc quyền trong nhập khẩu phim


Posted

in

by

Comments

One response to “Quy hoạch phát triển ngành điện ảnh đến năm 2010”

  1. pixeleyes Avatar
    pixeleyes

    Hy vong la` dien anh Vietnam la`m duoc nhung viec trong ke hoach da vach ra nhu vay..

Leave a Reply