Sáu nhà biên kịch vừa được ký hợp đồng sáng tác kịch bản phim về 1000 năm Thăng Long.

Đó là các nhà biên kịch Chu Lai (kịch bản: Càn khôn một gánh), Nguyễn Mạnh Tuấn (Trần Thủ Độ và người tình), Đinh Thiên Phúc (Lý Công Uẩn), Nguyễn Quang Thân (Trở lại Thăng Long), Nguyễn Quang Lập (Sừng rượu thề) và Nguyễn Xuân Khánh (Thái hậu Ỷ Lan). Hợp đồng được ký kết trực tiếp giữa ban chỉ đạo 1000 năm Thăng Long của UBND Tp Hà Nội và tác giả dựa trên cơ sở đề cương kịch bản của các nhà biên kịch và mỗi người sẽ nhận 17 triệu đồng để hoàn thành kịch bản. Tất cả đều là kịch bản phim truyện nhựa. Trước đó, mỗi tác giả cũng đã nhận 3 triệu đồng cho mỗi đề cương. Thời hạn cuối cùng phải hoàn thành kịch bản là 15/8/2004.

(Tuổi trẻ)


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply