Reply To: @ Đất Phương Nam – Bản sắc Nam Bộ

#41456
tttt
Participant

  Nhắc đến phim “Đất Phương Nam” làm tôi nhớ 1 kỹ-niệm nhỏ.

  Đó là, bài hát làm tôi rất xúc-động, nên cố ghi cháp lại thành bài (để hát theo!). Vậy mà phải qua nhiều khá kỳ mới mới cháp đủ.

  Còn phim mà có đề-tài hoặc ngoại-cảnh về đồng bằng sông Cửu-Long là tôi thích rồi, khỏi phải nói !

  Nó nhẹ-nhàng, mộc-mạc,… (nhiều khi đến ngờ-nghệch) nhưng thân-thương làm sao.

  tttt,

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar