Reply To: Matrix Reloaded và những cuộc trò chuyện của Neo trong phim

#42235
neo
Participant

    ngay từ phần 1 thì smith đã mún làm người rồi. xem lại đoạn đối thoại giữa smith và morpheus đi
    my Name is Neo…

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar