Reply To: CLAMP thích cho nhân vật của mình là đồng tính!!?

#43183
eros17
Participant

    ôi…chỉ mới bít Chobits thui mà mới coi được tới cuốn 2 hihi nên đâu bít Chii với Dark Chii iu nhau đâu…bộ yi. thiệt huh =)

    ***i´m lost in the nothingness inside of me…

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar