Reply To: Tarzan, loài người-con quái vật của tạo hoá..

#43474
mikeymyer
Participant

    Văn minh không phải là quá trình tiến hoá, mà là trình độ tiến hoá. Việc Taz không htể xa khu rừng đâu thể gọi là từ chối thế giới văn minh, mà là rừng là nơi mà nó thuộc về. Dù sao Taz vẫn là một con người.
    What is real, who am I..

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar