Reply To: Những tính anh hùng của Hero – Một nền triết học của Phương Đông

#53747
admin
Keymaster

    Làm gì có triết học ở đây .Người Hùng là phim giải trí đơn thuần mà .Nó chẳng có tí nghệ thuật hay ý nghĩa nào đâu .

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar