Reply To: Những tính anh hùng của Hero – Một nền triết học của Phương Đông

#53755
admin
Keymaster

  Khi tui nói về việc người hùng có cái tư tưởng phản quốc .Rất nhiều người đã đồng ý .Tàn Kiếm là người nước Triệu nhưng hắn ta không giết Tần Vương .hắn ta bảo lí do la thiên hạ ,thiên hạ ở đây đồng nghĩa với việc Tần Giệt các nước chư hầu có cả triệu để thống nhất Trung Quốc .Tàn Kiếm không giết Tần Vương vì muốn hắn ta giệt Triệu và các nước chư hầu .Đó không phải là hành vi phản quốc hay sao . Chưa nói đến việc Tàn Kiếm học chữ Triệu mà lại muốn Triệu giệt vong ,ắt chữ viết nước Triệu bị xoá bỏ.

  Lão thầy giáo ngu ngốc coi thường tính mạng của chính học trò của chính mình và cả mạng sống đã nói (Chính vì lão mà nhiều học trò của lão phải chết trong khi bọn nó có thể trốn đi )

  cung tên Tần không thể giệt văn hoá nước Triệu .Ít nhất lão ta cũng muốn nước Triệu tồn tại đồng thời với văn hoá Triệu tồn tại.

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar