Reply To: Những lỗi ở bản Thiên Long Bát Bộ 2003 mà HTV đang chiếu

#56675
agent_smith
Participant

    hehehe, tại không ai bắt lỗi phim TVB 97 thôi, chứ mà bắt chắc phải lập ra một trang bự như Mb mới chứa nổi

    tui nhớ trong TVB hình như Hư trúc bị nhốt trong hàn băng động cả tháng mà tóc không thèm mọc lên tí nào, ghê thiệt!

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar