Reply To: Những lỗi ở bản Thiên Long Bát Bộ 2003 mà HTV đang chiếu

#56679
donnie_yen
Participant

    Đoạn “Nam Viện Đại Vương” TP trả tự do cho đám dân thường bị quân Liêu bắt. Đám dv quần chúng kia nhoẻn miệng cười… hồn nhiên cực kỳ, ngay cả khi còn bị trói, bị quân Liêu kéo xộc xệch. Không riêng gì đoạn đó mà hầu như những đoạn có đông người, cần nhiều diễn viên phụ thì các diễn viên phụ này hay… cười sảng rất hồn nhiên. —->Thiếu sót trong khâu quản lý của nhà làm phim.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar