Reply To: Góp ý với Ban điều hành MB

#67863
admin
Keymaster

  cái giề đụng chẹm đín ác min, mà ác min cãi không lại, đúi lý, lập tực bị cờ lô lìn

  bèn chứn lè ké đít nè nè:

  [http://moviesboom.com/?pid=forum&su…]

  đĩ tiện cho vịt đọc bài vít hui dài vè tránh hỉu lèm trong khi mìn vẽn thõa mẽn vịt vít theo ngôn ngữ quen thụt của MB, mìn sẽ ghi chú mụt số từ đẹt bịt bèn két mở ngoẹc, ví dụ “đĩ tịn (để tiện) cho vịt (việc) bài vít (viết)…”

  seo khi két ác min (admin) bey dzô đó chởi sủa (chỉ dẫn) cho mplayer xong, mẹt dù mplayer chỉ mún tót đẹt cho website này, nhưng các ácmin cũng một số nhen vẹt như lè rắm bồi (ramboiv), đít tồ bồi (little_boy) cũng them gie nhèm gúp phân đénh hụi đồng những ai có ý kiến phe bìn ác min, một ác min nèo đó vì nhục nhẽ sợ không thể cãi lại, quá đúi lý và sai tréi trong vịt dùng tư vịt nem sai chín tẻ, đẻ (đã) khoé mẹ (mất) cái đít (thread) đó rùi

  hê hê hê, vui wé đê (thía nèo cũng xoé cái nè của mìn, vì sợ cãi ko lẹi. bịt miệng ngừi khéc lại thui hehehe)

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar