Reply To: Nghiêm khắc cảnh cáo lam_traubo

#70746
hooliganspice
Participant

    chời người ta bị đứt mất cái dây thần kinh mắc cỡ rồi , nói chi cho mệt , hễ sai wy định thì del bài hoặc hơn nữa thì ban nick cho xong

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar