Reply To: Cơn sốt ảnh nude và phim tình dục ở Hàn Quốc

#71084
nokia
Participant

  Bạn u2b_lamtraubo nói cũng không đúng ! bạn nói phim Sex Hàn Quốc thì hiểu thế nào đây ? phim tục khai thác hoàn toàn những cãnh “làm tình” để thỏa mãn con người ta, hay chỉ là phim khai thác đề tài sex [hiểu theo tiếng Việt là đề tài giới tính, ví dụ như Sex Is Zero, Tuổi Dậy Thì] đừng vơ đũa cả nắm.

  Người ta phê phán cái gì đáng phê phán chứ đừng “cả bè 1 lũ” gom chung mà nói thì oan mạng cho người ta lắm. Bạn nói 1 câu như vậy dễ gây hiểu lấm lắm.

  Bạn nói “Sex mà hông thích mới lọa hen” thì tôi nghe mắc cười quá, bạn làm như ai cũng mê mẫn tất cả những gì liên quan tới Sex quá, hay là bạn đang “suy bụng ta ra bụng người?”

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar