Reply To: (CBC)Thập Diện Mai Phục: Ở Phương Bắc Có Giai Nhân!

#71361
ara
Participant

    Thập Diện Mai Phục chỉ là từ Hán Việt thôi mà… Giữa Muôn Trùng Vây là dịch xác tiếng Việt cho “toàn dân” dễ hiểu

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar