Reply To: Thập Diện Mai Phục : thập diện mai phục

#71772
traubo
Participant

    mình cũng buồn cười vì cái không đáng buồn cười lại có người buồn cười. Chuyện mũi tên người co nên hiểu đó là một chiêu xuất tiển thần sầu của mộ đầu nọ, bốn lần lập tên giương cung bắn với một tốc độ kinh hoàn. Nếu phim là mọi vật chậm đi hay tay anh choàng giương cung xoèn xoẹt thì còn gì là hay nữa, lúc đó mới đúng là tức cười. Còn chuyện chết kiểu cải lương đó là do ông họ Trương ham hố chuyển cảnh cho thỏa lòng loè loẹt thôi. Bản thân tên mộ đầu đáng ghét kia phóng đao đã niệm tình nên tiểu muôi đáng thương đó mới còn sống đó bạn

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar