Reply To: Alexander the Great – Bạn thấy thế nào ?

#75162
admin
Keymaster

  Phim hay ,trận đấu với Ba Tư xem buồn ngủ nhưng trận ở Ấn Độ xem rất hay .Mấy con voi trong đẹp lắm .

  Cả hai trận đều không có chiến thuật binh pháp gì hết .

  Xem giải trí tốt nhưng muốn tìm hiểu Alexander nên tìm sách ngoài hiệu sách đọc .

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar