Reply To: Đánh cắp trái tim (Cha In Pyo, Đổng Khiết)

#86291
sarah_wong
Participant

    mình xem film này vừa thích vừa ghét Triển Nhan. Ghét lá tại sao TN lại có thể suy nghĩ và tỏ tình với chú nhu dzậy. nhung cũng fải tội nghiệp cho TN tại từ nhỏ đã bít chỉ có chú thôi. “Ếch ngồi đáy giếng”

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar