Reply To: Đánh cắp trái tim (Cha In Pyo, Đổng Khiết)

#86310
phuongtpt
Participant

  Gởi tino

  Thư Kỳ không đáng trách mà đáng thương biết chừng nào . Có chồng mà cũng như không , chồng của Thư Kỳ chắc có vấn đề gì đó nên mới xử sự như vậy .

  Đáng trách là Quý Đông Dương , xử sự không dứt khóat làm cho Thư Kỳ xây mộng ảo tưởng đó . Thật tội nghiệp quá . Nếu không muốn tiến tới tương lai với người ta thì dứt khóat đi . Đằng này ” vừa đấm vừa xoa ” . Heeeee

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar