Reply To: Tôi chờ đợi điều gì ở MB?

#86388
faye
Participant

    nguoithu7 hiểu lầm hay sao á . Xưa nay MB là diễn đàn cho mọi người mà, đâu có phân biệt nơi ở . Còn meorung chỉ là đưa ý kiến nên thêm mục Kịch vào MB thay vì xưa nay MB chỉ có nói về movies thôi . Nhưng Kịch thì có vài người không được xem . Không được xem thì không bàn, thế thôi, còn ai xem thì cứ bàn thoải mái . Như xưa nay phim VN Faye bàn không được vì đâu được xem, nhưng vẫn vào các thread phim VN đọc để biết thêm đó mà .

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar