Reply To: 1735 km: thất bại đầu tay

#92470
gaibongbot
Participant

    tôi thấy tác giả bài báo đã phân tích những khía cạnh của bộ phim một cách nghiêm túc, đáng cho chúng ta phải suy nghĩ. Rất tiếc một số thành viên của trang web hầu như chẳng cần suy nghĩ mà phản ứng một cách trẻ con khi có người đụng đến mình. Nếu các bạn có gì không đồng ý với bài báo thì có thể trình bày quan điểm rõ ràng, hy vọng tác giả ấy sẽ đọc và suy nghĩ. Riêng đối với tôi, 1735km là một phim bình thường có thể xem để giải trí, hai diễn viên chính có cố gắng đáng khen, nhạc phim hay còn những cái còn lại đều thất bại: quay phim không có gì đặc biệt, hình ảnh không đẹp, pr tồi, doanh thu thấp…

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar