Reply To: 1735 km: thất bại đầu tay

#92471
kurtisalive
Participant

    Hơ hơ, hoàn toàn đồng ý! Báo nào chê mình còn coi lại chứ TTVH đã chê thì chỉ có đúng, phân tích 1 cách hoàn toàn khách quan! Hơ hơ, 1 ê kíp mới với bộ phim đầu tay mà thành công mới là chuyện lạ chứ còn thất bại là chuyện quá thường! Quan trọng là rút ra gì chứ còn bênh nhau 1 cách điên cuồng thì chả được gì cho ai!

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar