Reply To: 1735 km: thất bại đầu tay

#92480
shu
Participant

    to faye : cái tựa 1735km không fải là tựa dỡ nghen, mà là 1 cái tựa fim không làm đồng bào đồng chí trong thành phố HCM này lắng nghe và nhớ rõ đấy faye

    fim VN muốn thành công, shu thiết nghĩ fải có 1 cái tựa fim cũng xem xem như Gái Nhảy, để cần khỏi lặp lại câu nói ” Tôi nói đồng bào nghe rõ không “. (không biết bài reply của mình có liên quan gì đến ct không ta, đừng ban nick nha )

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar