Reply To: 1735 km: thất bại đầu tay

#92504
ngaymua
Participant

    lạc hướng về soi mói đâm thọt chọt tùm lum.. haha! ( nhưng mà đọc thấy dzui gê!) tức cười á! đúng là.. 10 người 100 ý.. Ai cũng đúng.. Ai cũng.. cãi.. cại hỏng lại cái xỉa sang chuyện khác cãi típ. mà mắc cười là cứ lâu lâu thấy 1 cái nick mới dzô chữi um sùm!! ( 5he á,…) lấy nick khác nói bậy bạ cho sướng miệng rùi fủi đít bỏ đi?!!

    anh 500.quay lại chiện Pr đi anh!

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar