Reply To: 1735 km: thất bại đầu tay

#92507
ngaymua
Participant

    Nếu ra đời trong 10 năm tới, khi điện ảnh Việt nam được như Hàn Quốc bây giờ (ví dụ) thì may ra, 1735km sẽ ăn khách.

    em hỏng nghĩ dzậy đâu?! tội nghịp là 1735km đi đầu nên chịu trận thui! Nhưng.. típ đi anh 500..

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar