Reply To: Chảy nước … miếng vì nhìn thấy quả chua nơi Núi gãy …

#97829
jacktwist
Participant

  Lãng xẹt P2R ơi!!!

  Cho đến thời điểm này thì bạn làm tôi bực thật rồi đấy.

  Con người thà tốt thà xấu rõ ràng,ai tôi cũng tôn trọng.Tôi khinh rẻ hạng người hèn nhát không dám đứng thẳng với lập trường của mình,còn đi thọc gậy bánh xe nữa chứ.

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar