Reply To: Dư luận sau thất bại của Brokeback mountain tại Oscar 2006

#98631
tinhyeutoihat
Participant

  Mình muốn hỏi các bạn một vài điều.

  Trong phim có vài chi tiết khá lạ. Theo như mình biết thì hệ thống bưu điện bây giờ nếu không có địa chỉ thì thư ắt là không tới được.

  Không biết hệ thống bưu điện vào những năm 60 thế nào mà Jack gởi post card cho Ennis thì anh ta vẫn nhận được trong khi Jack không hề bíêt địa chỉ của Ennis? Không lẽ cái này gọi là hên xui may rủi? Mấy người đưa thư bộ tốt bụng đến nỗi đi mò giùm?

  Jack và Ennis xuyên súôt phim chỉ liên lạc với nhau bằng thư tín. Con người của Ennis thì ngoài việc sợ người ta phát hiện mình là đồng tính thì cũng ái ngại cho hạnh phúc gia đình của Jack, vậy thì chắc chắn anh ta không thể yêu cầu Jack cho anh biết số điện thoại. VẬy chẳng bíêt làm sao anh lại gọi cho Lureen được chứ nhỉ? Không lẽ Jack tình nguyện cho điện thoại vào một giai đoạn nào đó?

  Một điểm nữa là Lureen là vợ của Jack về mặt luật pháp. Thư Ennis gởi cho Jack nếu anh ta không nhận được thì vợ anh ta có quyền nhận chứ nhỉ? Đằng này, khi Jack qua đời thì thư trả lại. Sao lại có chuyện này nhỉ trong khi Alma nhận thư Jack gởi cho Ennis thì sao?

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar