Reply To: Kim Hiền – Em muốn trẻ lại

#99961
ba_tien_ket
Participant

  Vậy té ra học theo cái dở của người ta cũng là 1 điều chấp nhận được và khuyến khích.

  Hèn chi nhà báo nào cũng khen đóng sinh động, dễ thương.Thật là bái phục bái phục.

  Đạo diễn chấp nhận vậy nên khán giả mới phải chịu trận đó

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar