Game online kỳ 4

 • This topic is empty.
 • Creator
  Topic
 • #37204
  admin
  Keymaster

   Nội Qui:

   _ Thời gian trả lời: 18h ngày 17/07 đến 12h ngày 19/07.

   _ Chỉ những thành viên có tên trong danh sách các đội tính tới thời điểm 12h ngày 19/07 được tham gia.

   _ Mỗi thành viên chỉ được phép trả lời bằng một lần sign GB duy nhất.

   Cách trả lời:

   _ Mỗi câu trắc nghiệm chỉ có một đáp án đúng duy nhất.

   _ Thành viên trả lời bằng cách SIGN PRIVATE vào nick của đội mình.

   _ Đối với câu trắc nghiệm thì phải trả lời cả phần nội dung. Ví dụ như: 1a Lý Hùng, không trả lời chỉ có 1a.

   Tính điểm:

   _ Mỗi câu đúng được 10đ

   _ Mỗi câu sai bị trừ 5đ

   _ Câu không trả lời thì không có điểm.

   _ Trường hợp sign lộn vào đội khác thì đội đó sẽ được tính thêm điểm phần đúng mà không phải chia thêm tổng trung bình cho 1 người nữa.

   _ Trường hợp sign trả lời hai lần thì chỉ tính điểm lần 1 và trừ đội 20đ.

   _ Trường hợp sign puplic thì tính bài đó 0 điểm

   _ Điểm mỗi kì của đội sẽ tính theo công thức

   Điểm tổng kết = T(1 + H)/P

   Với T là tổng số điểm của các người chơi đạt được

   H là hệ số người chơi

   P là tổng số người chơi

  Viewing 1 reply thread
  • Author
   Replies
   • #69653
    titine
    Participant

     Up

     Up

     Up

    • #69654
     titine
     Participant

      Đẩy lên đẩy lên

    Viewing 1 reply thread
    • The forum ‘Bài dự thi’ is closed to new topics and replies.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar