Century of the Dragon

1999-00-00
PG-13
92
Đạo diễn
Clarence Ford
Diễn viên
Andy Lau, Louis Koo, Patrick Tam, Shooky Kwan, Anthony Wong, Joey Man

Fei Lone sau 10 năm làm xã hội đen anh quyết định chuyển sang làm ăn chân chính vì muốn sống cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Sing 1 cảnh sát được giao nhiệm vụ làm tay trong điều tra những hành động buốn bán của Fei Lone…theo Lone suốt 5 năm Sing trở thành anh em thân tín của Lone. Pau cũng là đàn em tin cậy của Lone, 1 lần đi buôn bán đã bị chết, Man Chung con trai của Pau lên thay thế vị trí của cha nhưng Man Chung còn âm mưu liên kết với Ma để thay thế vị trí của Fei Lone.

Comments

2 responses to “Century of the Dragon”

  1. 194 Avatar
    194

    Phim này hay lắm đó bà con ơi,có cả DOÃN THIÊN CHIẾU nữa,vào vai cảnh sát chỉm,chết tội lắm!!!!ANDY nhìn vẫn phong độ như ngày nào!

  2. mealex21 Avatar
    mealex21

    this is a really good movie

Leave a Reply